Jak zastosować ChatGPT w SEO?

ChatGPT to chatbot, który wykorzystuje GPT-4o, czyli jeden z najnowszych i najpotężniejszych modeli językowych opracowanych przez firmę OpenAI. Jego zastosowanie w SEO pozwala na automatyzację i usprawnienia związane m.in. z tworzeniem treści.

OpenAI ChatGPT

Z artykułu dowiesz się jak wykorzystać możliwości ChatGPT w narzędziach SEO do poprawy widoczności strony w wyszukiwarkach, jakie korzyści przynosi stosowanie tego narzędzia oraz jakie są jego ograniczenia. Poznasz również przykłady zastosowania ChatGPT w praktyce w narzędziach SEO i wskazówki, jak skutecznie wykorzystać możliwości najnowszego modeul GPT-4o w procesie SEO. Poznaj tajniki wykorzystania GPT-4o w SEO, wyprzedź konkurencję i podbij wyniku wyszukiwania w Google!

Generowanie kompletnego artykułu zoptymalizowanego pod SEO oraz UX

ChatGPT potrafi wygenerować artykuł na zadany temat. Obecnie (domyślnie) nie ma jednak dostępu do najnowszych danych (w tym danych dot. wyników wyszukiwania Google) oraz m. in. danych na temat rekomendowanej długości tekstu oraz słów kluczowych, które powinny się znaleźć w artykule (wyznaczonych na podstawie analizy stron z wyników wyszukiwania dla danego tematu).

Do wygenerowania kompletnego artykułu za pomocą ChatGPT trzeba użyć sekwencji promptów (poleceń), np. najpierw trzeba wygenerować listę podtytułów, a później akapity osobno dla każdego podtytułu (co jest pracochłonne).

ChatGPT (bez pluginów) nie ma też dostępu do wyspecjalizowanych narzędzi do analizy stron z wyników wyszukiwania Google oraz wyznaczania słów TF IDF. W związku z tym brakuje mu dokładnych danych potrzebnych do optymalizacji SEO. Chodzi głównie o dane dot. rekomendowanej długości tekstu, tematy jakie należy poruszyć w artykule oraz jakich słów użyć w tekście, żeby był zoptymalizowany pod SEO. Wyspecjalizowane narzędzia takie jak TF IDF oraz Analiza konkurencji pobierają te dane analizując strony z wyników wyszukiwania dla podanego słowa kluczowego.

Wygenerowany przez ChatGPT artykuł może być też dość łatwo wykryty jako wygenerowany przez AI (sztuczną inteligencję). Jednak dla Google oficjalnie liczy się obecnie jakość tekstu, a nie to czy tekst został wygenerowany przez AI czy napisany przez człowieka. Warto mieć jednak na uwadze, że algorytmy Google stale ewoluują i pojawiają się kolejne aktualizacje. Dlatego dla SEO byłoby bezpieczniej, gdyby teksty były niewykrywalne jako „napisane przez AI”, żeby nie narażać się na ewentualną karę od Google w przyszłości.

Wygenerowane przez ChatGPT artykuły nie są też zawsze zoptymalizowane pod kątem UX (np. niektóre wygenerowane zdania mogą być znacznie dłuższe niż 20 słów lub napisane w stronie biernej), a akapity dłuższe niż 100 słów). Warto więc zawrzeć w prompt’cie dodatkową specyfikację dot. tekstu jaki chcemy wygenerować.

Narzędzie DiagnoSEO (Edytor treści) rozwiązuje wszystkie powyższe problemy oraz dodatkowo automatycznie ocenia wygenerowany artykuł pod kątem SEO oraz UX, tzn. wylicza tzw. Content Score. Im wynik jest wyższy tym jakość artykułu pod kątem SEO i UX jest wyższa. DiagnoSEO korzysta z najnowszych modeli językowych OpenAI. Wygenerowane przez DiagnoSEO artykuły mają finalnie wysoki Content Score i dzięki temu osiągają najwyższe pozycje w Google.

Generowanie tematów na artykuł na zadany temat

ChatGPT może wygenerować tematy na artykuł, gdy podamy mu słowo kluczowe lub frazę. Tematy mogą być wygenerowane w stylu formalnym, nieformalnym lub np. clickbaitowym. Narzędzie DiagnoSEO (generator nagłówków) korzysta z technologii OpenAI i generuje za jednym razem listę tematów w kilku różnych wersjach – od formalnej do clickbaitowej lub humorystycznej.

Generowanie wstępu do artykułu

ChatGPT potrafi wygenerować wstęp artykułu na zadany temat. Wygenerowany wstęp możesz użyć w narzędziu DiagnoSEO (edytor treści). Checkpoint sprawdzający długość wstępu może okazać się pomocny, aby następnie skrócić wstęp, aby np. dostosować go do wymagań CMS’a lub standardów przestrzeganych w danej witrynie. Często zalecana długość wstępu to maksymalnie 30 słów.

Generowanie listy podtytułów do artykułu na zadany temat

ChatGPT wygeneruje z łatwością listę podtytułów do artykułu na zadany temat. Dla każdego z podtytułów możesz następnie wygenerować listę powiązanych słów i poprosić czat o wygenerowanie tekstu na zadany temat wykorzystując podane słowa kluczowe. Wygenerowaną listę podtytułów możesz użyć w narzędziu DiagnoSEO (edytor treści). Checkpoint sprawdzający długość podtytułów może być przydatny, by łatwo odkryć zbyt długie podtytułu i je skrócić. Zalecana długość podtytułu do 10 słów.

Przepisanie tekstu na unikalny

ChatGPT potrafi przepisać zadany tekst na unikalny. Narzędzie DiagnoSEO (article rewriter) pozwala łatwo wkleić tekst do przepisania w polu tekstowym. Po kliknięciu w button po chwili jest gotowy przepisany i unikalny tekst. W dawnych czasach SEO popularne były content spinnery (tzw. mieszarki) bazujące na prostym zastępowaniu wybranych słów synonimami. Użycie AI do znaczny krok na przód w tej dziedzinie, ponieważ AI potrafi całkowicie przebudować zdania zachowując ten sam przekaz oraz nie trzeba tracić czasu na podawanie synonimów.

Generowanie listy słów kluczowych jakich użyć w tekście na dany temat

ChatGPT potrafi wygenerować listę powiązanych słów kluczowych, jakich należy użyć, aby tekst opisywał wyczerpująco dane zagadnienie. Działa podobnie jak narzędzie TF IDF bazujące na analizie treści ze stron z wyników Google z top 10. Słowa kluczowe lub frazy są dobrze wyselekcjonowane przez AI, nie zawierają stop wordów. Narzędzie DiagnoSEO content wykorzystuje zarówno TF IDF, jak i rozwiązania od OpenAI, aby wygenerować słowa kluczowe, których należy użyć w tekście na zadany temat.

Generowanie podsumowania artykułu

ChatGPT potrafi wygenerować podsumowanie do artykułu. Możesz wygenerować podsumowanie do artykułu również bezpośrednio w narzędziu DiagnoSEO content, które wykorzystuje Open AI.

Generowanie komentarzy do artykułu

ChatGPT może wygenerować komentarze do artykułu, gdy podamy mu słowo kluczowe lub frazę. Komentarze mogą być wygenerowane w stylu formalnym, nieformalnym lub np. humorystycznym. Narzędzie DiagnoSEO (generator komentarzy) korzysta z technologii OpenAI i generuje za jednym razem komentarze w kilku różnych wersjach – od formalnej do clickbaitowej lub humorystycznej. Możesz też określić jaki mają mieć wydźwięk wygenerowane komentarze (pozytywny, negatywny czy neutralny). Plugin DiagnoSEO do WordPress’a (w wersji Pro) posiada również funkcjonalność generowania komentarzy do postów.

Generowanie listy słów kluczowych „entities”, jakie zostały użyte w artykule

ChatGPT potrafi szybko przeanalizować artykuł i zwrócić listę najważniejszych słów kluczowych występującyh w artykule. Podobnie potrafi narzędzie DiagnoSEO do ekstrakcji słów kluczowych z artykułu. Jak można to wykorzystać w SEO? Otóż można stworzyć listę słów lub fraz i przypisać im adresy URL. Słowa kluczowe w tekstach w tagach p można następnie zamienić automatycznie na linki, co usprawni linkowanie wewnętrze (przyda się plugin do WordPress’a DiagnoSEO Pro). Strony będą ze sobą powiązane poprzez semantyczne linkowanie wewnętrzne.

Ta funkcjonalnosć jest już zaimplementowana w narzedziu DiagnoSEO Content.

Tłumaczenie tekstów

ChatGPT wspiera i został przetestowany na prawie 100 językach (dane ze stycznia 2023). Tłumaczenia tworzone przez ChatGPT są równie dobre, co te tworzone przez DeepL czy Google Translate. Dzięki narzędziu DiagnoSEO Translate, które korzysta z technologi OpenAI możesz nie tylko przetłumaczyć tekst, ale także wyeksportować go to pliku CSV. Każda nowa linia jest eksportowana jako nowy rekord, co może być przydatne, np. w przypadku tłumaczenia kategorii sklepu internetowego bądź metadanych.

Operacje związane z tekstem, jak np. skracanie zdań

ChatGPT potrafi, np. podzielić jedno długie zdanie na dwa krótsze. Do czego może się to przydać w SEO? Według badań wraz ze wzrostem liczby słów w zdaniu – zdanie staje się coraz trudniejsze w odbiorze. Przyjazne teksty to bardziej zadowoleni użytkownicy, lepsze doświadczenia na stronie, mniejszy bouce rate, itd.. Rekomendowane jest, aby nie przekraczać 20 słów na zdanie. Zbyt długie zdanie w tekście można łatwo znaleźć dzięki narzędziu DiagnoSEO content.

Zmiana ze strony czynnej na bierną

Jak powszechnie wiadomo, w tekstach lepiej unikać strony biernej i pisać w stronie czynnej. Dzięki temu teksty są łatwiejsze w odbiorze. ChatGPT potrafi przepisać zdanie ze strony biernej na czynną.

Narzędzie DiagnoSEO content ma również zaimplementowane algorytmy sztucznej inteligencji i potrafi wykryć i zaznaczyć zdania ze stroną bierną. Następnie jednym kliknięciem można automatycznie poprawić zdania. Zrobi to oczywiście za nas sztuczna inteligencja z OpenAI.

Generowanie opisów produktów na podstawie danych o produkcie

Jeśli posiadasz sklep internetowy i masz podstawowe informacje (dane techniczne) dot. poszczególnych produktów to możesz wygenerować krótki unikalny opis dla każdego produktu. Oczywiście odpytywanie narzędzia ChatGPT dla każdego produktu może być uciążliwe, dlatego lepiej skorzystać z narzędzia DiagnoSEO (generator opisów produktów). Dzięki temu łatwo wygenerujesz opisy dla setek lub tysięcy produktów. Narzędzie pozwala na import danych o produktach z pliku CSV oraz eksport do pliku CSV.

Tworzenie i optymalizacja metatagów title, descripotion i h1

CzatGPT potrafi wygenerować treść title, meta description i h1. Jednak nie działa idealnie w tym zakresie. Treść wygenerowanych metadanych może nie spełniać standardów dot. długości.

Dlatego ważne jest, aby sprawdzić metadane title i description w narzędziu DiagnoSEO Snippet Preview. Narzędzie wskaże błędy optymalizacyjne. W wersji Pro narzędzie może również automatycznie tworzyć metadane lub optymalizować je z wykorzystaniem wszystkich najlepszych praktyk SEO i sztucznej inteligencji dostarczanej przez OpenAI (używany jest najbardziej zaawansowany model GPT-4o).

Wykorzystanie możliwości ChatGPT w Google Spreadsheet

Dzięki narzędziu DiagnoSEO jest możliwe połączenie możliwości ChatGPT z Google Spreadsheet. W wersji Enterprise DiagnoSEO udostępnia funkcję, która pozwala na łatwe wykorzystanie sztucznej inteligencji w Google Spreadsheet dla setek lub tysięcy rekordów.

Badanie wydźwięku tekstu

ChatGPT potrafi okreslić czy tekst ma wydźwięk pozytywny, neutralny, czy negatywny. Jak to zastosować w SEO? Dzięki temu można np. przeanalizować treści ze stron z top 10 dla danego zapytania i określić ich wyźwięk. Jeżeli okaże się, że wszystkie strony opisują, np. produkt w sposób pozytywny to lepiej również zrobić tak w nowym tekście.

Aby szybko i łatwo przeanalizować wydźwięk tekstów ze stron z wyników z top 10 możesz użyć narzędzia DiagnoSEO (Analiza konkurencji). Po podaniu słowa kluczowego narzędzie zwraca tabelę z danymi. Narzędzie korzysta m. in z OpenAI i bada również wiele innych czynników rankingowych istotnych w SEO.

Generowanie wartości atrybutów alt do obrazków

Najnowsza wersja ChatGPT potrafi opisywać, co znajduje się na zdjęciu. W związku z tym można to wykorzystać do generowania altów do obrazków. Alty pomagają wyszukiwarkom lepiej zrozumieć, co znajduje się na zdjęciu/obrazku na stronie. Słowa kluczowe umieszczone w alt moga też pomóc w pozycjonowaniu.

Generowanie obrazków

Wpisy blogowe z obrazkami lepiej się pozycjonują. Szczególnie, gdy w tagu alt jest użyte słowo kluczowe, a obrazek dodatkowo podnosi doświadczenia użytkownika i daje wartość dodaną do artykułu. ChatGPT (na chwile obecną) na potrafi nie potrafi jeszcze generować obrazków. Narzędzie DiagnoSEO (generator obrazków) korzysta z technologi OpenAI (DALL·E 3) i potrafi generować obrazki na zadany temat i o określonym rozmiarze.

Ograniczenia ChatGPT

  • Na chwilę obecna (luty 2024) ChatGPT nie radzi sobie dobrze z określeniem długości tekstów przez co generowane metatagi (głównie meta description) mogą być za długie.
  • Niektóre generowane zdania nie są do końca poprawne stylistycznie oraz niektóre treści nie są zgodne z prawdą. Dane na których domyślnie operuje AI nie są najnowsze.
  • Nie wszystkie wskazane słowa kluczowe są użyte w treści wygenerowanego tekstu.
  • Zdania i akapity tworzone przez AI nie zawsze spełniają standardy przyjaznego tekstu. Chodzi o wymagania dot. np. długości zdań. Wymagane są kolejne zapytania, aby usprawnić tekst.

Ograniczenia te powodują, że przed opublikowaniem treści wygenerowanej przez AI należy ją dokładnie sprawdzić pod kątem błędów (niepoprawne fakty, błędy stylistyczne, czy ma wskazaną długość i zawiera wszystkie powiązane słowa kluczowe). Aby w łatwy i szybki sposób sprawdzić i edytować tekst, najlepiej skorzystać z narzędzia DiagnoSEO Content. Narzędzie to automatycznie wskaże błędy związane z czytelnością, SEO, długością i użyciem odpowiednich słów. Można w nim również wygenerować gotowy tekst z wykorzystaniem najlepszych praktyk SEO i najnowszej wersji API dostarczanej przez firmę OpenAI, czyli GPT-4o.

FAQ – Często zadawane pytania

Czy ChatGPT jest po polsku?

Tak, ChatGPT wspiera język polski. W narzędziach DiagnoSEO, które wykorzystują ChatGPT można również wybrać język polski w ustawieniach.

Czy ChatGPT jest darmowy?

Jest darmowy dla wersji 3, natomiast dla wersji 4 jest płatny. ChatGPT Plus to wersja premium ChatGPT, w cenie 20 USD miesięcznie, zapewniająca dostęp do GPT-4o, najnowszej wersji przełomowego oprogramowania OpenAI. Narzędzia DiagnoSEO wykorzystują płatną wersję ChatGPT, dzięki czemu zwracane dane ą najwyższej możliwej jakości.

Jak działa ChatGPT?

ChatGPT wykorzystuje modele uczenia maszynowego (Machine Learning) do przetwarzania języka naturalnego. Modele LLM (Large Language Model) przetwarzają ogromne ilości danych tekstowych i tworzą relacje między słowami w tekście.

Kto stworzył ChatGPT?

ChatGPT to chatbot sztucznej inteligencji (AI) opracowany przez OpenAI i wydany w listopadzie 2022 roku.

Ile języków wspiera ChatGPT?

ChatGPT obecnie obsługuje ponad 50 języków, w tym angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, chiński, japoński, arabski i wiele innych.

Oceń artykuł

Jak zastosować ChatGPT w SEO? 4.88 (8)